Om in Nederland een voertuig te besturen is een geldig rijbewijs een vereiste. Het is afhankelijk van het soort voertuig welke categorie u moet behalen. Dit zijn de categorieën AM, A, B, C1, C, D1, D en E.

Er zijn ook uitzonderingen waarbij u geen rijbewijs hoeft te hebben of juist een speciaal certificaat. Want niet alle voertuigen vallen namelijk onder de genoemde categorieën. Op deze pagina vindt u meer informatie over de categorieën, de bijbehorende uitleg en uitzonderingen.

Rijbewijscategorieën

Rijbewijzen worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën van motorvoertuigen:

Rijbewijs AM

Vanaf uw zestiende mag u met rijbewijs AM een twee-wielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel.

Rijbewijs A

Vanaf achttien jaar mag u rijden met een motorfiets. U heeft hiervoor een rijbewijs A nodig. Het rijbewijs A is weer onderverdeeld in A zwaar (AZ) en A licht (AL). Bent u jonger dan 21 jaar dan doet u examen voor A licht. Na 2 jaar wordt het rijbewijs automatisch omgezet in AZ. Als u ouder bent dan 21 jaar kunt u kiezen of u examen wil doen voor AL of AZ.
Met rijbewijs A licht mag u lichte motoren met een maximaal vermogen van 25 kW en maximaal 0,16 kW per kilo ledig gewicht besturen. Met rijbewijs A zwaar mag u zware motoren vanaf 25 kW besturen.

Rijbewijs A1

Met rijbewijs A1 mag u lichte motorrijwielen met een maximale cylinderinhoud van 125 cm3 en een maximaal vermogen van 11 kW besturen.

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs B motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde een motorfiets en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder).

Binnen deze categorie heeft men ook de bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig +
    laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg.
    Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg zijn.

Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.

Rijbewijs BE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C

Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs C motorvoertuigen besturen anders dan rijbewijscategorie D, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. En de aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens met een maximum toegestane massa van 750 kg.

Rijbewijs CE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor motorvoertuigen anders dan die van categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg, maar ten hoogste 7500 kg bedraagt; aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs C1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ‘massa leeg voertuig’ van het trekkende voertuig niet overschrijdt.

Rijbewijs D

Vanaf 21 jaar mag u met rijbewijs D motorvoertuigen besturen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen (exclusief de bestuurder) eventueel met een aanhangwagen als de maximale massa hiervan niet meer bedraagt dan 750 kg.

Rijbewijs DE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs D1

Voor motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht maar niet meer dan zestien zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs D1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ‘massa leeg voertuig’ van het trekkende voertuig niet overschrijdt, en de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren.
Afwijkende regels
Voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van invalidenvoertuigen gelden afwijkende regels rond het gebruik van een rijbewijs.

Fiets

Fietsers hebben in Nederland geen rijbewijs nodig. Iedereen, ongeacht de leeftijd, mag met een fiets de openbare weg op.

Bromfiets

Voor het besturen van brom- en snorfietsen op twee wielen (ook spartamet) en de vierwielige brommobielen moet u minimaal zestien jaar zijn en een geldig bromfietsrijbewijs (AM) bezitten. Bestuurders in het internationale verkeer en houders van een geldig rijbewijs zijn vrijgesteld van de rijbewijsplicht voor AM, maar moeten wel minimaal zestien jaar zijn.

Elektrische step

Voor bestuurders van een elektrische step gelden dezelfde regels als voor bestuurders van bromfietsen. Zij moeten minimaal 16 jaar zijn en een geldig rijbewijs AM bezitten.

Gehandicaptenvoertuig

De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig uitgerust met een elektromotor die niet harder kan dan tien kilometer per uur, hoeft niet aan een minimumleeftijd te voldoen. Als het gehandicaptenvoertuig een andere motor heeft dan hiervoor beschreven, geldt een minimumleeftijd van zestien jaar. De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig heeft geen rijbewijs nodig.

Landbouwvoertuig

Voor bestuurders van een landbouwtrekker of een motorrijtuig met beperkte snelheid geldt een minimum leeftijd van zestien jaar. Indien men 16 of 17 jaar is en werk uitvoert met een trekker op de openbare weg is een trekkerrijbewijs verplicht. Dit is een certificaat dat kan worden behaald bij een AOC of scholengemeenschap met een agrarische afdeling. Voor meer informatie over de procedure kunt u met de school contact opnemen.