Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn worden de regels rondom rijbewijzen in  Europa geharmoniseerd en krijgt de hele Europese Unie één rijbewijs op creditcardformaat. Ook wordt de kennis en kunde van de rijexaminatoren Europees verbeterd en is het nieuwe rijbewijs beter beveiligd tegen fraude. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 die nodig is voor de implementatie van deze Derde Rijbewijsrichtlijn. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Met de nieuwe regels worden er nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd voor de motor, vrachtwagen en bus en wordt de geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C (vrachtwagen) en D (bus) teruggebracht van 10 naar 5 jaar. Ook worden de eisen die aan examens worden gesteld in de Europese Unie uniform. De rijbewijscategorie B voor de personenauto blijft grotendeels hetzelfde als voorheen. Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Hoe de nieuwe categorieën vorm gaan krijgen in de praktijk is nog niet bekend.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu pakt samen met partners RDW, CBR, Politie en gemeenten de voorlichting over de Derde Rijbewijsrichtlijn op. Deze zal vanaf 2012 van start gaan.