Er komt een maximumtarief voor rijbewijzen. Een standaardaanvraag van een rijbewijs mag niet meer dan 37,05 euro kosten.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe maximumtarief zal vanaf zomer 2012 gaan gelden.

Met de voorgestelde wijziging van het Reglement rijbewijzen hebben gemeenten niet meer de mogelijkheid om zelf een maximumtarief vast te stellen voor de aanvraag van een rijbewijs. 

Er bleken grote prijsverschillen te bestaan tussen gemeenten onderling, waarbij in bepaalde gemeenten tarieven golden die ruim boven de kostprijs lagen. Omdat de dienstverlening in essentie gelijk is, waren de prijsverschillen voor aanvragers van een rijbewijs onbegrijpelijk. Het nieuwe tarief voor de standaardaanvraag is gebaseerd op een objectieve kostprijsberekening en is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het nieuwe maximumtarief heeft slechts betrekking op de standaardaanvragen van rijbewijzen. Voor rijbewijsaanvragen die met een extra service behandeld worden, bijvoorbeeld een spoedprocedure, kunnen gemeenten hogere tarieven vaststellen.

rijbewijs

rijbewijs