Rijbewijs verlengen, op verzoek van bezoekers even een opsomming hoe het zit met uw rijbewijs verlengen

Sinds 2006 is het nieuwe plastic rijbewijs in het leven geroepen. U dient uw rijbewijs pas te verlengen voordat uw huidige rijbewijs is verlopen. U hoeft dus niet nu al een nieuwe aan te schaffen. Opnieuw afrijden is niet van toepassing mits u een rijbewijs heeft dat verlopen is voor 1985.

Waar moet u uw rijbewijs verlengen?

Uw rijbewijs kunt u verlengen bij u plaatselijke gemeentekantoor. U dient hiervoor een pasfoto mee te nemen die voldoet aan de eisen voor de nieuwe overheidsdocumenten. Bijna alle fotozaken die pasfoto’s maken zijn bekend met deze eisen en op uw verzoek willigen ze dit uiteraard altijd in, vaak zelfs met garantie dat hij voldoet aan de eisen voor uw nieuwe rijbewijs.  Als u naar het gemeentekantoor gaat moet u meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw oude rijbewijs, bent u niet in het bezit door verlies of diestal van het rijbewijs dan dient u eerst aangifte te doen bij de politie.
  • Het bedrag dat betaald dient te worden.

U dient het rijbewijs persoonlijk op te halen, dit mag niet gebeuren door derden. Er geldt een verwerkingstijd van gemiddeld 5 werkdagen. Mocht u hem eerder nodig hebben bestaan er spoedprocedures, hieraan zijn vaak wel extra kosten verbonden.

Als uw huidige rijbewijs reeds verlopen is dan dient u niet meer deel te nemen aan het verkeer op de openbare weg. U begaat dan een strafbare fout en kunt een proces verbaal verwachten als u aangehouden wordt door de politie.

Rijbewijs details:

Uw rijbewijs dient goed leesbaar te zijn, is dit niet het geval dan kan de politie u een proces verbaal geven voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs.

Bij een adreswijziging hoeft u dit niet door te geven aan de gemeente.

Heeft u tussentijds een nieuwe categorie rijbewijs gehaald, bijvoorbeeld het motorrijbewijs of brommerrijbewijs dan moet u een nieuw rijbewijs aanvragen.

Bent u ouder dan 60 jaar dan dient u rekening te houden dat hij verlengt gaat worden tot 70 jaar, het is namelijk vanaf 70 jaar dat een medische  keuring plaatsvindt om te beoordelen of u nog geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. De overheid is bezig om dit limiet te verhogen naar 75 jaar, echter is dit nu nog niet van toepassing.