Per 1 september is het verplicht voor de deelnemer aan het verkeersrijbewijs B om niet alleen met een navigatiesysteem te rijden, ze moeten deze ook kunnen bedienen en de exacte werking van het apparaat weten. Het CBR is op de hoogte dat indien men niet goed op de hoogte is van de werking en niet blind kan rijden op het apparaat de kans op ongelukken toe kan nemen en vinden het daarom belangrijkd dat de beginnende bestuurder exact weet wat hij doet en blindelings kan rijden op de geluiden van het navigatiesysteem. Het zelfstandig rijden duurt ongeveer 10-15 minuten en dit kan zijn door naar een bepaalde straat of navigatiepunt te rijden zonder commentaar van de examinator. Het is daarom zeer belangrijk dat je van je instructeur voor het rijbewijs B een goede uitleg krijgt over de werking van het apparaat daar je het straks tijdens het examen toch echt helemaal zelf moet doen.